בעלי מניות/משקיעים

ואר עובדת במשך שנים עבור משקיעים ובעלי מניות ויודעת להבין את צרכי ניהול ההשקעות והשגת תשואה מחד ומנגד את מרקם היחסים העדינים עם הנהלת החברות וגופי הלוואה וחוב שונים.

במצבי שינוי ו/או מצבים מורכבים ואר תומכת במישורים הבאים:

  • ניתוח מרכיבי סיכון בהשקעה חדשה והמלצה על מבנה ההשקעה
  • דוח תקופתי על מצב חברה עם דגש על עמידה ביעדים עסקיים ופתרונות רלוונטיים
  • סיוע וליווי חברה כחבר דירקטוריון, יועץ חיצוני או בעל תפקיד זמני (מנכ"ל, מנהל כספים, מנהל פתוח עסקי, אחראי הליך הבראה)
  • סיוע בגיוס השקעות במצבים מורכבים ו/או מכירת/מיזוג פעילויות
  • תוכנית הבראה ואפשרות ליווי וביצוע
  • ארגון מחדש והסדרי הון/חוב ופתרון סכסוכים עסקיים
  • סגירה "שקטה" של פעילויות/חברות על בסיס גלובלי
  • מינוי כנאמן להקפאות הליכים/מפרק ו/או חלוקת תמורות לאחר מימוש