שירותים

כפועל יוצא מניסיונה הרב של החברה במתן שירותי ניהול, אופרציה, כספים, עסקאות ועוד, לחברה ידע ויכולות לספק סל שירותים נרחב הכולל בין היתר את השירותים הבאים:

  • שירותי דירקטור, נציג בעלי מניות, נאמן לקבלת תמורות מכר
  • הערכות שווי מורכבות
  • שירותי כספים, אופרציה, אדמיניסטרציה שונים
  • חוות דעת שונות
  • שירותי בנקאות השקעות כגון מיזוגים, רכישות, גיוסי הון ועסקאות מימון מורכבות